Beste Leden

Naar aanleiding van enkele problemen omtrent het bezorgen van vergunningen het volgende.
Alle adreswijzigingen en eventuele opzeggingen van de vispas enzovoort dienen schriftelijk dan wel per e-mail te worden verzonden aan de secretaris.
Op uw wijziging zal dan een bevestiging komen zodat er geen onduidelijkheden meer zijn.